Powered by Smartsupp

DENT-PREV s.r.o., zubná ambulancia Prešov 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra dentálnej hygieny 

Slovenská dentálnohygienická spoločnosť – Slovenská lekárska spoločnosť 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

Vás pozývajú na 

Teoreticko-praktické vzdelávacie kurzy

Manažment starostlivosti o kariologického pacienta v dentálnej praxi

v termínoch 

1.
20.–21. 1. 2023
2 dni: prednášky + workshopy
2.
24.–25. 2. 2023
2 dni: prednášky + workshopy
3.
31. 3. – 1. 4. 2023
2 dni: prednášky + workshopy

Konferencia je zaradená do systému kreditného hodnotenia o účasti na odborných podujatiach podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. 

Počet kreditov za každú časť vzdelávacej aktivity je 15 kreditov, spolu 45 kreditov.

Konferencia je určená dentálnym hygienikom, zubným asistentom, sestrám pracujúcim v zubných ambulanciách a ďalších stomatologických pracoviskách.

Značka používaná pre zobrazenie umiestnenia na mape
Miesto konania:

Zubná ambulancia DENT-PREV s.r.o.
Masarykova 22, 080 01 Prešov, 1. poschodie

Odborný garant:

MUDr. Tatiana Klamárová, PhD. 

Spolugaranti:

MUDr. Tatiana Čarnoká 

PhDr. Michal Ferko 

PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, MBA, MPH 

Hlavné témy:
Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Komplexné vyšetrenie kariologického pacienta

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Vyšetrenie rizikových faktorov, Etiológia a patogenéza zubného kazu a erozívnych zmien tvrdých zubných tkanív

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Mechanická liečba u kariologického pacienta, motivácia a inštruktáž pacienta, analýza stravovacích návykov. Pečatenie zubov. Profesionálna fluoridácia zubov.

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Protokol Guided Biofilm Therapy.

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Hypersenzitivita a možnosti jej riešenia

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Estetické zákroky v dentálnej praxi. Bielenie zubov

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Diferenciálna diagnostika a mikroinvazívna liečba bielych škvŕn

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Chemická a remineralizačná liečba u kariologického pacienta

KOMPLETNÝ PROGRAM NÁJDETE TU

Dôležité termíny

Prihlasovanie sa na 1.kurz, prípadne 1.+2., 1.+2.+3. kurz – do 18.01.2023
Prihlasovanie sa na 2.kurz, prípadne 2.+3. kurz – do 22.02.2023
Prihlasovanie sa na 3.kurz – do 28.03.2023

Registračné poplatky

Sestry (SK SaPA)

Kurz
1. časť teoreticko-praktického kurzu
2. časť teoreticko-praktického kurzu
3. časť teoreticko-praktického kurzu
Členky SK SaPA
245 €
245 €
245 €
Nečlenky SK SaPA
350 €
350 €
350 €

Zľava pri jednorázovej úhrade podľa počtu kurzov:

Kurz
Registrácia do 16. 1. 2023
Registrácia od 17. 1. 2023
Kurz
Člen/-ka SK SaPA
Nečlen/-ka SK SaPA
Člen/-ka SK SaPA
Nečlen/-ka SK SaPA
1. časť teoreticko-praktického kurzu
245 €
350 €
245 €
350 €
1.+2. časť teoreticko-praktického kurzu
460 €
660 €
490 €
700 €
1.+2.+3. časť teoreticko-praktického kurzu
665 €
950 €
735 €
1 050 €

Dentálni hygienici, zubní asistenti (SK MTP)

Kurz
1. časť teoreticko-praktického kurzu
2. časť teoreticko-praktického kurzu
3. časť teoreticko-praktického kurzu
Člen SK MTP
245 €
245 €
245 €
Nečlen SK MTP
350 €
350 €
350 €

Zľava pri jednorázovej úhrade podľa počtu kurzov:

Kurz
Registrácia do 16. 1. 2023
Registrácia od 17. 1. 2023
Kurz
Člen/-ka SK MTP
Nečlen/-ka SK MTP
Člen/-ka SK MTP
Nečlen/-ka SK MTP
1. časť teoreticko-praktického kurzu
245 €
350 €
245 €
350 €
1.+2. časť teoreticko-praktického kurzu
460 €
660 €
490 €
700 €
1.+2.+3. časť teoreticko-praktického kurzu
665 €
950 €
735 €
1 050 €

Registračný poplatok zahŕňa účasť na teoreticko-praktických kurzoch, tlačové materiály, obed a občerstvenie.

Potvrdenie o úhrade poslať spolu s prihláškou na email: ludmila.andrascikova@unipo.sk

Po 17. 1. 2023 je registračný poplatok je nenávratný.

Účet pre úhradu poplatku

IBAN: SK2211110000006627661002

SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol: 1. časť kurzu – 20210123

Variabilný symbol: 2. časť kurzu – 24250223

Variabilný symbol: 3. časť kurzu – 3103010423

Variabilný symbol: Dve časti kurzu – 20242023

Variabilný symbol: Všetky tri časti kurzu – 20243123

Špecifický symbol: ID číslo v SK SaPA / ID číslo v SK MTP

Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko.

Prihláška

Ďakujeme! Vaša prihláška bola odoslaná.
Pozor! Pri odosielaní došlo k chybe.

Kontaktná osoba

PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, MBA, MPH

ludmila.andrascikova@unipo.sk

+421 918 843 417