Powered by Smartsupp
Zjednodušený piktogram – obrys zuba (stoličky) s pokrytím hornej časti, ktorá sa pečatí

Pečatenie zubov

Pečatenie ryhového systému žuvacej plochy u detí a adolescentov znižuje výskyt zubného kazu o 76 %.

Obraz s nakresleným zubom, stoličkou, pohľad zhora, kde pekne vidieť ryhy v celej ploche zubu.

Najčastejšie miesto vzniku zubného kazu u detí je v ryhách a jamkách molárov tzv. "stoličiek". Je to spôsobené tým, že ryhy sú často tenšie ako vlákno zubnej kefky a majú rôznu hĺbku a tvar. Ani pri najlepšej snahe ich nie je možné dokonale vyčistiť.

Typy rýh sú často tenšie ako vlákno zubnej kefky. (Zdroj: Springer.com)

Pri pečatení  sa tieto ryhy a jamky zaplnia špeciálnou hmotou. Táto uzavrie ryhu, umožní ľahké čistenie, a tým dokáže zabrániť vzniku zubného kazu na týchto plochách.

Pečatiť sa môžu už mliečne moláre, ktoré sa vymieňajú za trvalé zuby až okolo 11. roku života dieťaťa. Prvé trvalé zuby vhodné na pečatenie sa prerezávajú okolo 6. roku života. Sú to prvé trvalé moláre, nazývané aj „šestorky“. Ľudia  ich často považujú za mliečne zuby. Vyrastajú za poslednými mliečnymi stoličkami, čo znamená, že pred ich prerezaním, žiadny mliečny zub nevypadne.

Vo veku okolo 12. roka sa prerezáva druhý molár a črenové zuby tzv. premoláre, ktoré je tiež hodné zapečatiť, predovšetkým u detí s rizikom vzniku zubného kazu.

Zo štúdií vyplýva, že pečatenie ryhového systému žuvacej plochy u detí a adolescentov znižuje výskyt zubného kazu o 76 % po 2–3 rokoch od zapečatenia.*

Trvácnosť aplikovaného pečatidla je rôzna a záleží aj od toho, ako sa jedinec počas dňa stravuje a ako sa celkovo stará o svoje zuby. Pri každej preventívnej prehliadke (každých 6 mesiacov) sa pečatenie kontroluje. Ak je to potrebné, zuby môžeme  prepečatiť, čím sa obnoví funkcia pečatenia a predĺži jeho účinok.

Dva obrázky pod sebou ukazujúce dva zuby (stoličky) s ryhami a po pečatení zubov bez rýh.
Pred a po pečatení zubov.

* A Report of the American Dental Assotiation and American Academy of Pediatric Dentistry. Evidence-based clinical practice guideline for the use of pit-and-fissure sealants In JADA [online] 2016, vol. 147, no.8 , p .672-692 [cit.2017-03-06]. Dostupné na internete: http://jada.ada.org

Cena:

Pečatenie zubov – 1 zub

12,50 €

* Ceny sú uvedené pre pacientov so zdravotným poistením v rámci Slovenskej republiky

Dlhovlasé dievča s úsmevom a peknými zubami
Nechajte sa ošetriť študentmi
študijného programu Dentálna hygiena Prešovskej univerzity

Pomôžte pri vzdelávaní študentov

Cena dentálnej hygieny pri ošetrení študentmi dentálnej hygieny je 15 € dieťa a 25 € dospelý
*v cene je zahrnutá aj RTG snímka podľa potreby

Viac informácií

Hodnotenie od Vás

Ďakujeme za všetky Vaše ohlasy. Vážime si ich.