Powered by Smartsupp

DENT-PREV s.r.o., zubná ambulancia Prešov 

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Katedra dentálnej hygieny 

Slovenská dentálnohygienická spoločnosť – Slovenská lekárska spoločnosť 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov 

Vás pozývajú na 

Teoreticko-praktické vzdelávacie kurzy

Manažment dentálnej starostlivosti o kariologického pacienta

v termínoch 

1.
15. – 17. 2. 2024
3 dni: prednášky + workshopy
2.
14. – 16. 3. 2024
3 dni: prednášky + workshopy

Konferencia je zaradená do systému kreditného hodnotenia o účasti na odborných podujatiach podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. 

Počet kreditov za každú časť vzdelávacej aktivity je 23 kreditov, spolu 46 kreditov.

Konferencia je určená dentálnym hygienikom, zubným asistentom, sestrám pracujúcim v zubných ambulanciách a ďalších stomatologických pracoviskách.

Značka používaná pre zobrazenie umiestnenia na mape
Miesto konania:

Zubná ambulancia DENT-PREV s.r.o.

Masarykova 22, 080 01 Prešov, 1. poschodie

Odborný garant:

MUDr. Tatiana Klamárová, PhD. 

Spolugaranti:

MUDr. Tatiana Čarnoká 

PhDr. Michal Ferko 

PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, PhD., MBA, MPH 

Hlavné témy:
Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Komplexné vyšetrenie kariologického pacienta

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Monitoring rizikových faktorov zubného kazu, etiológia a patogenéza zubného kazu a erozívnych zmien tvrdých zubných tkanív

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Mechanická, chemická a remineralizačná liečba u kariologického pacienta (dospelý, dieťa), motivácia a inštruktáž pacienta, analýza stravovacích návykov    

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Protokol Guided Biofilm Therapy

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Hypersenzitivita a možnosti jej riešenia

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Estetické zákroky v dentálnej praxi

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Diferenciálna diagnostika a mikroinvazívna liečba bielych škvŕn

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Zubný kaz a špecifiká starostlivosti o tehotnú ženu

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Pečatenie zubov. Profesionálna fluoridácia zubov

Symbol súhlasného odškrtnutia, tzv. fajfka

Diferenciálna diagnostika a mikroinvazívna liečba bielych škvŕn  

Program kurzov

Program_kurz_2024.pdf

Dôležité termíny

Prihlasovanie sa na 1. kurz, prípadne 1.+2. kurz – do 12.02.2024
Prihlasovanie sa na 2. kurz – do 11.03.2024

Registračné poplatky

Kurz

Kurz
Kurz

Dentálni hygienici, zubní asistenti (SK MTP)

Kurz
1. časť teoreticko-praktického kurzu
2. časť teoreticko-praktického kurzu
Člen SK MTP
400 €
400 €
Nečlen SK MTP
570 €
570 €
Študenti
350 €
350 €

Zľava pri jednorázovej úhrade podľa počtu kurzov:

Kurz
Registrácia do 12. 02. 2024
Kurz
Člen/-ka SK MTP
Nečlen/-ka SK MTP
1.+2. časť teoreticko-praktického kurzu
700 €
1000 €
Študenti
600 €

Registračný poplatok zahŕňa účasť na teoreticko-praktických kurzoch, tlačové materiály, obed a občerstvenie.

Potvrdenie o úhrade poslať spolu s prihláškou na email: ludmila.andrascikova@unipo.sk

Po 12. 02. 2024 je registračný poplatok je nenávratný.

Účet pre úhradu poplatku

IBAN: SK2211110000006627661002

SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol: 1. časť kurzu – 022024

Variabilný symbol: 2. časť kurzu – 032024

Variabilný symbol: Dve časti kurzu – 02032024

Špecifický symbol: ID číslo v SK MTP

Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko.

Prihláška

Ďakujeme! Vaša prihláška bola odoslaná.
Pozor! Pri odosielaní došlo k chybe.

Kontaktná osoba

PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, PhD., MBA, MPH

ludmila.andrascikova@unipo.sk

+421 918 843 417